Our PRODUCTS

01

Cezol-40 mg Capsule

Cezol-40 mg Capsule ( Alu Alu form) Gastro waa xanuunka ugu badan ee sida caam ka ah Dadkeena number badan kasheegtaan . Iyadoo taa laga jawaabayo ayaa waxaa laguu keenay Cezol 40 mg Capsule.
02

Zestovit ( Multivitamin + Mineral Syrup )

Zestovit ( Multivitamin + Mineral Syrup ) Waa Sharoobo isugu jirta Macaadintii uu jirkaada ubaahnaa & Vitamins kala nooc ah.
03

Cezol-20

Cezol-20 waxaa lagu daweeyaa gaaska waana daawo waxtar leh.
04

Zentop syrup Multivitamin With Mineral Liquids

Zentop syrup Multivitamin With Mineral Liquids, Waa Sharoobo ay ku idishahay Vitamins kii & macaadintii uu Jirkaada ubaahnaa.

GET IN TOUCH WITH ASAL PHARMA TEAM
Say Hello!