Dofec Plus Gel

Dofec Plus Gel ( Waa Bomato kakooban  4 maado oo muhiim u ah  waxka qabatka lafa garaaca,Bararka & Dhabar xanuunka ( Methyl Salicylate,Levomenthol,Virginlinseed oil and Diclofenac Diethylamine Gel)

34. Dofec Plus Gel

Leave a comment

Your email address will not be published.


*