Cezol-40 mg Capsule

Cezol-40  mg Capsule ( Alu Alu form)   Gastro   waa  xanuunka ugu badan ee sida caam ka ah Dadkeena number badan kasheegtaan . Iyadoo taa laga jawaabayo ayaa  waxaa laguu keenay Cezol 40 mg Capsule.

5.Cezol-40  mg Capsule RV

Leave a comment

Your email address will not be published.


*